-TFB, den flexibla byggpartnern!

Välkommen till TFB!

TFB Production AB är den flexibla byggpartnern på både den kommersiella och den privata marknaden.

Vårt primära mål är att beställaren får sitt uppdrag utfört i rätt tid och till rätt pris.

Vår förmåga att anpassa oss snabbt efter beställarens önskemål grundar sig i ett nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners, därigenom kan vi alltid leverera beställda tjänster som motsvarar uppgjorda avtal.

TFB Production AB startades 2004 av Tomi S Marsch med visionen om att förenkla byggandet för den privata sektorn genom att tillgodose totallösningar åt våra beställare, en vision som vi nu vågar säga att vi lyckats över förväntan med.

Nu nästan 10 år senare så har företaget utvecklas till att bli en pålitlig byggpartner även på den kommersiella marknaden med några av Sveriges största byggföretag som våra beställare.

Nästa steg i vår utveckling är att vi nu även satsar på fastighetsservice med rondering åt fastighetsägare.